GRS Gevelreiniging Service dé gevelspecialist Friesland en Groningen

 

GRS Gevelreiniging Service Friesland en Groningen is een bedrijf met veel kennis én jaren lange ervaring op het gebied van gevelreiniging, gevelherstel en onderhoud ofwel gevelbehoud in Friesland en Groningen. Wij zijn professionals uit de praktijk en staan voor kwaliteit en vakmanschap. Dit wordt zichtbaar als er naar de afgeronde projecten gekeken wordt. Uw woning of bedrijfspand is een waardevol bezit. Met GRS Gevelreiniging Service haalt u deskundigheid en professionals in huis en weet u zeker dat de gevel er ook over 10 jaar nog goed uit ziet. Onze specialisten zijn uitstekend opgeleid en hebben ruime ervaring met gevelreiniging, voegwerk en alles wat bij professionele gevelrenovatie komt kijken. GRS Gevelreiniging Service maakt gebruik van moderne apparatuur en werkt uitsluitend met eerste klas materialen. Onze werkwijze en betrouwbaarheid heeft inmiddels al vele; particuliere eigenaren van woningen, VVE’s, vastgoedbedrijven en aannemers tevredengesteld met als nieuw uitziende gevels.

Diensten GRS Gevelreiniging Service

Onze specialismen en diensten zijn: Gevelreiniging; gritstralen, sandwashing ofwel zandstralen, heet water onder hoge druk en chemisch reinigen. Gevelbehoud; impregneren, kunststof kozijnen, muurafdekkers en gevelbekleding. Gevelherstel; herstel voegwerk, herstel monumentale gevels, schadeherstel gevel, aardbevingsschade herstel, hourrotreparaties en betonrotreparaties. Divers Gevelwerk; zonnepanelen reinigen en voorzien van nanocoating, dakreiniging en dakbehoud, gotenreiniging en herstel, nieuwbouw voegwerk. Overig; boten stralen, meubels stralen, hout en metaal gritstralen, terrasreiniging en aanbouw en afbouw.

Gevelreiniging Friesland en Groningen

GRS Gevelreiniging Service Friesland en Groningen is werkzaam in geheel Friesland; Leeuwarden (Ljouwert), Drachten, Sneek (Snits), Heerenveen (It Hearrenfean), Harlingen (Harns), Dokkum, Joure (De Jouwer), Franker (Frjentsjer), Wolvega (Wolvegea), Lemmer (De Lemmer). Alle gemeenten van Friesland behoren tot ons verzorgingsgebied: Gemeente Achtkarpselen (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide), Ameland (Buren, Hollum, Nes), Het Bilt (Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie), Dantumadiel/Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde), De Friese Meren, Dongeradeel (Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard), Ferwerderadiel/Ferwerderadeel (Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum), Heerenveen (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud), K Franekeradeel (Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum), Harlingen, Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum, Kollumerzwaag), Leeuwarden (Goutum, Leeuwarden, Wirdum), Leeuwarderadeel (Britsum, Stiens), Littenseradiel/Littenseradeel (Mantgum, Winsum, Wommels), Menameradiel/Menameradeel (Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum), Oostellingwerf (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde), Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude), Schiermonnikoog, Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega), Sûdwest Fryslân (Sneek, Bolsward), Terschelling (West-Terschelling), Tytjerksteradiel/Tytjeksteradeel (Burgum/Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum), Vlieland (Oost-Vlieland), Weststellingewerf (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega). En we verrichten veelvuldig werkzaamheden op Terschelling en sinds kort op Texel.

Gevelreiniging Groningen

Ook provincie, gemeente en stad Groningen behoren tot ons verzorgingsgebied, in verband met aardbevingsschade komen wij ook in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer.

Ons adres
  • Gevel Reiniging Service
    Warmoltsstrjitte 81
    9281 PM Harkema
    Postbus 762
    8440 AT Heerenveen

Telefoonnummer
  • 0513 653003

Stel ons uw vraag

Of vaag direct een offerte aan bij GRS Gevelreiniging Service

Offerteformulier