Gevelreiniging Drachten

 

Gevelreiniging Drachten doet u bij GRS Gevelreiniging Service dé gevelspecialist in Friesland en Groningen. GRS gevelreiniging Service is een bedrijf in centraal Friesland met veel kennis én praktische ervaring op het gebied van gevelreiniging en onderhoud. Laat uw woning of bedrijfspand in Drachten weer stralen door de gevel eens te onderwerpen aan een grondige gevelinspectie en onderhoudsbeurt. Achterstallig onderhoud kan op den duur tot ernstige problemen leiden. Wanneer u regelmatig uw gevel laat controleren, voorkomt u onbetaalbaar hoge rekeningen en staat uw huis er altijd mooi bij. Gevelreiniging; laat dat maar aan de vakmensen over waarmee u hier kennis kunt maken. Wij zijn professionals uit de praktijk en staan voor kwaliteit en vakmanschap. Dit wordt zichtbaar als u naar de afgeronde projecten kijkt in ons portfolio. Wilt u meer over ons weten, meer informatie hebben over mogelijkheden of een offerteaanvraag doen,  vul het informatieformulier in waarna we op korte termijn contact met u opnemen. Of bel ons direct voor gevelreiniging Drachten.

 

Gevelreiniging Drachten doe je bij GRS Gevelreiniging dé gevelspecialist Friesland en Groningen - Gevelreiniging in Drachten

Gevelreiniging Drachten doe je bij GRS Gevelreiniging Friesland – Gevelreiniging in Drachten

Gritstralen Gevelreiniging Drachten

Voor gevelreiniging van oude, gelijkmatig vervuilde gevels is zowel droog als nat gritstralen een geschikte methode. Gevelreiniging Service kan u hierover goed adviseren.

Zandstralen Gevelreiniging Drachten

Het zandstralen van uw gevel wordt toegepast wanneer uw gevel zwaar verontreinigd is, bijvoorbeeld door graffiti of roetaanslag, maar ook door jarenlange blootstelling aan de lucht. Voor zandstralen of sandwashing wordt water vermengd met een straalmiddel, wat onder lage druk tegen de muur aan wordt gespoten.

Heet water hoge druk reiniging Gevelreiniging Drachten

Door de invloed van regen, wind en vervuiling in de lucht worden gevels in de loop van de tijd steeds een beetje aangetast. Doordat gevels vervuild raken verliezen ze hun uitstraling. De meeste gevels zijn prima te reinigen door middel van heet water onder hoge druk.

Chemische reiniging Gevelreiniging Drachten

Voor het chemisch reinigen van uw gevel wordt er gebruik gemaakt van een chemisch of biologisch middel om de vervuiling van de gevel te verwijderen. Deze methode is zeer effectief om in korte tijd een gevel weer als nieuw te laten maken. Deze techniek is echter niet voor alle soorten gevels geschikt.

Gevelreiniging Drachten – GRS Friesland én Groningen

GRS gevelreiniging Drachten is werkzaam in geheel Friesland en Groningen; Leeuwarden (Ljouwert), Drachten, Sneek (Snits), Heerenveen (It Hearrenfean), Harlingen (Harns), Dokkum, Joure (De Jouwer), Franker (Frjentsjer), Wolvega (Wolvegea), Lemmer (De Lemmer). Alle gemeenten van Friesland behoren tot ons verzorgingsgebied: Gemeente Achtkarpselen (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide), Ameland (Buren, Hollum, Nes), Het Bilt (Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie), Dantumadiel/Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde), De Friese Meren, Dongeradeel (Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard), Ferwerderadiel/Ferwerderadeel (Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum), Heerenveen (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud), K Franekeradeel (Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum), Harlingen, Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum, Kollumerzwaag), Leeuwarden (Goutum, Leeuwarden, Wirdum), Leeuwarderadeel (Britsum, Stiens), Littenseradiel/Littenseradeel (Mantgum, Winsum, Wommels), Menameradiel/Menameradeel (Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum), Oostellingwerf (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde), Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude), Schiermonnikoog, Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega), Sûdwest Fryslân (Sneek, Bolsward), Terschelling (West-Terschelling), Tytjerksteradiel/Tytjeksteradeel (Burgum/Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum), Vlieland (Oost-Vlieland), Weststellingewerf (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega). En we verrichten veelvuldig werkzaamheden op Terschelling en sinds kort op Texel. Ook provincie, gemeente en stad Groningen behoren tot ons verzorgingsgebied, in verband met aardbevingsschade komen wij ook in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer.

Vraag direct een offerte aan voor Gevelreiniging in Drachten

Offerteformulier