Gevelreiniging Friesland

 

GRS Gevelreiniging Service is een bedrijf in Friesland met veel kennis én praktische ervaring op het gebied van gevelreiniging en onderhoud. Het aanzicht van de gevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw. Een gereinigde gevel beïnvloedt die indruk positief. Bovendien werkt vervuiling in op de bouwkundige staat van de gevel. Alle reden dus om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Gevelreiniging Friesland doet u bij GRS Gevelreiniging Service dé gevelspecialist van Friesland en Groningen. Neem contact op voor gevelreiniging Friesland. Wij zijn professionals uit de praktijk en staan voor kwaliteit en vakmanschap. Dit wordt zichtbaar als u naar de afgeronde projecten in ons portfolio kijkt. Wilt u meer over ons weten, meer informatie hebben over mogelijkheden of een offerteaanvraag doen voor gevelreiniging Friesland,  vul het informatieformulier in waarna we op korte termijn contact met u opnemen. Of bel ons direct.

Gevelreiniging Friesland - GRS Gevelreiniging Service Friesland en Groningen

Gevelreiniging Friesland doet u bij GRS Gevelreiniging Friesland – Gevelreiniging vanuit centraal Friesland

Gritstralen Gevelreiniging Friesland

Voor gevelreiniging van oude, gelijkmatig vervuilde gevels is zowel droog als nat gritstralen een geschikte methode. Gevelreiniging Service kan u hierover goed adviseren.

Zandstralen Gevelreiniging Friesland

Het zandstralen van uw gevel wordt toegepast wanneer uw gevel zwaar verontreinigd is, bijvoorbeeld door graffiti of roetaanslag, maar ook door jarenlange blootstelling aan de lucht. Voor zandstralen of sandwashing wordt water vermengd met een straalmiddel, wat onder lage druk tegen de muur aan wordt gespoten.

Heet water hoge druk reiniging Gevelreiniging Friesland

Door de invloed van regen, wind en vervuiling in de lucht worden gevels in de loop van de tijd steeds een beetje aangetast. Doordat gevels vervuild raken verliezen ze hun uitstraling. De meeste gevels zijn prima te reinigen door middel van heet water onder hoge druk.

Chemische reiniging Gevelreiniging Friesland

Voor het chemisch reinigen van uw gevel wordt er gebruik gemaakt van een chemisch of biologisch middel om de vervuiling van de gevel te verwijderen. Deze methode is zeer effectief om in korte tijd een gevel weer als nieuw te laten maken. Deze techniek is echter niet voor alle soorten gevels geschikt.

Gevelreiniging Friesland – GRS Friesland én Groningen

GRS Gevelreiniging Friesland is werkzaam in geheel Friesland; Leeuwarden (Ljouwert), Drachten, Sneek (Snits), Heerenveen (It Hearrenfean), Harlingen (Harns), Dokkum, Joure (De Jouwer), Franker (Frjentsjer), Wolvega (Wolvegea), Lemmer (De Lemmer). Alle gemeenten van Friesland behoren tot ons verzorgingsgebied: Gemeente Achtkarpselen (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide), Ameland (Buren, Hollum, Nes), Het Bilt (Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie), Dantumadiel/Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde), De Friese Meren, Dongeradeel (Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard), Ferwerderadiel/Ferwerderadeel (Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum), Heerenveen (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud), K Franekeradeel (Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum), Harlingen, Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum, Kollumerzwaag), Leeuwarden (Goutum, Leeuwarden, Wirdum), Leeuwarderadeel (Britsum, Stiens), Littenseradiel/Littenseradeel (Mantgum, Winsum, Wommels), Menameradiel/Menameradeel (Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum), Oostellingwerf (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde), Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude), Schiermonnikoog, Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega), Sûdwest Fryslân (Sneek, Bolsward), Terschelling (West-Terschelling), Tytjerksteradiel/Tytjeksteradeel (Burgum/Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum), Vlieland (Oost-Vlieland), Weststellingewerf (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega). En we verrichten veelvuldig werkzaamheden op Terschelling en sinds kort op Texel. Ook provincie, gemeente en stad Groningen behoren tot ons verzorgingsgebied, in verband met aardbevingsschade komen wij ook in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer.

Vraag direct een offerte aan voor Gevelreiniging in Friesland

Offerteformulier