Gevelreiniging Leeuwarden

 

Gevelreiniging Leeuwarden door GRS Gevelreiniging Service. GRS Gevelreiniging Service is een bedrijf in Friesland met veel kennis én praktische ervaring op het gebied van gevelreiniging en onderhoud. Het aanzicht van de gevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw. Een gereinigde gevel beïnvloedt die indruk positief. Bovendien werkt vervuiling in op de bouwkundige staat van de gevel. Alle reden dus om uw gevel regelmatig door ons te laten reinigen. Gevelreiniging Leeuwarden doet u bij GRS Gevelreiniging Service dé gevelspecialist van Friesland en Groningen. Neem contact op voor gevelreiniging Friesland.  Het reinigen van een gevel houdt eenvoudigweg in dat de vervuiling die zich op een gevel bevindt, wordt verwijderd. Het is onmogelijk om met slechts 1 reinigingsmethode alle soorten vervuiling op alle ondergronden te verwijderen. Per gevel zal dus de juiste aanpak moeten worden bepaald. Wilt u meer informatie hebben over de mogelijkheden, een afspraak maken, of direct een offerteaanvraag doen voor gevelreiniging Leeuwarden, vul het informatieformulier in waarna we op korte termijn contact met u opnemen. Of bel ons direct.

Gevelreiniging Leeuwarden - GRS Gevelreiniging Service Friesland en Groningen

Gevelreiniging Leeuwarden doet u bij GRS Gevelreiniging Leeuwarden – Gevelreiniging vanuit centraal Friesland

Gritstralen Gevelreiniging Leeuwarden

Voor gevelreiniging van oude, gelijkmatig vervuilde gevels is zowel droog als nat gritstralen een geschikte methode. Gevelreiniging Service kan u hierover goed adviseren.

Zandstralen Gevelreiniging Leeuwarden

Het zandstralen van uw gevel wordt toegepast wanneer uw gevel zwaar verontreinigd is, bijvoorbeeld door graffiti of roetaanslag, maar ook door jarenlange blootstelling aan de lucht. Voor zandstralen of sandwashing wordt water vermengd met een straalmiddel, wat onder lage druk tegen de muur aan wordt gespoten.

Heet water hoge druk reiniging Gevelreiniging Leeuwarden

Door de invloed van regen, wind en vervuiling in de lucht worden gevels in de loop van de tijd steeds een beetje aangetast. Doordat gevels vervuild raken verliezen ze hun uitstraling. De meeste gevels zijn prima te reinigen door middel van heet water onder hoge druk.

Chemische reiniging Gevelreiniging Leeuwarden

Voor het chemisch reinigen van uw gevel wordt er gebruik gemaakt van een chemisch of biologisch middel om de vervuiling van de gevel te verwijderen. Deze methode is zeer effectief om in korte tijd een gevel weer als nieuw te laten maken. Deze techniek is echter niet voor alle soorten gevels geschikt.

Gevelreiniging Leeuwarden – GRS Friesland én Groningen

GRS Gevelreiniging Leeuwarden doe je bij GRS Gevelreiniging Service. GRS is werkzaam in geheel Friesland en Groningen; Gevelreiniging Leeuwarden (Ljouwert), Drachten, Sneek (Snits), Heerenveen (It Hearrenfean), Harlingen (Harns), Dokkum, Joure (De Jouwer), Franker (Frjentsjer), Wolvega (Wolvegea), Lemmer (De Lemmer). Alle gemeenten van Friesland behoren tot ons verzorgingsgebied: Gemeente Achtkarpselen (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide), Ameland (Buren, Hollum, Nes), Het Bilt (Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie), Dantumadiel/Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde), De Friese Meren, Dongeradeel (Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard), Ferwerderadiel/Ferwerderadeel (Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum), Heerenveen (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud), K Franekeradeel (Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum), Harlingen, Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum, Kollumerzwaag), Leeuwarden (Goutum, Leeuwarden, Wirdum), Leeuwarderadeel (Britsum, Stiens), Littenseradiel/Littenseradeel (Mantgum, Winsum, Wommels), Menameradiel/Menameradeel (Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum), Oostellingwerf (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde), Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude), Schiermonnikoog, Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega), Sûdwest Fryslân (Sneek, Bolsward), Terschelling (West-Terschelling), Tytjerksteradiel/Tytjeksteradeel (Burgum/Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum), Vlieland (Oost-Vlieland), Weststellingewerf (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega). En we verrichten veelvuldig werkzaamheden op Terschelling en sinds kort op Texel. Ook provincie, gemeente en stad Groningen behoren tot ons verzorgingsgebied, in verband met aardbevingsschade komen wij ook in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer.

Vraag direct een offerte aan voor Gevelreiniging Leeuwarden

Offerteformulier