Gevelrenovatie Friesland

 

Gevelrenovatie Friesland behoort tot de hoofdactiviteiten van GRS. GRS is een bedrijf in Friesland met veel kennis én praktische ervaring op het gebied van gevelreiniging en onderhoud. Gevelrenovatie is specialistisch werk. Het is meer dan het uithakken en opnieuw voegen van bestaande gevels. minstens zo belangrijk zijn ook reiniging en impregneren van de gevel. Elke werkwijze bij gevelrenovatie begint met een visuele inspectie van de muur. We stellen vast welke behandelingen het pand moet ondergaan. Via een offerteaanvraag komt u met ons in contact. Vul gerust vrijblijvend deze aanvraag in. Wij laten dan van ons horen.

 

Herstel voegwerk gevelrenovatie Friesland 

Herstel van het voegwerk is nodig wanneer uw voegen in de loop van de jaren aangetast zijn door weersinvloeden. Ook kan het voorkomen dat uw pand in het verleden slecht gevoegd is. Bouwtechnisch is het erg belangrijk dat deze werkzaamheden voor gevelherstel wordt uitgevoerd door een professional.

Renovatie monumentale gevels gevelrenovatie Friesland

Klassieke technieken als een knipvoeg maken is zelfs in de wereld van voegers een vergeten ambacht. GRS Gevelrenovatie Friesland heeft de ervaring en ambacht in huis om dit soort precieze werken van gevelherstel uit te kunnen voeren.

Gevelrenovatie Friesland

Dat doe je bij GRS GevelrenovatieFriesland – Gevelreiniging centraal vanuit Noord Nederland

Herstel schade aan gevels gevelrenovatie Friesland

Als u schade hebt aan uw gevel of uw gevelbekleding, bijvoorbeeld doordat er bij u is ingebroken, is dat heel vervelend. Dat betekent echter niet dat er altijd direct over gegaan moet worden op vervanging. Heel vaak is gevelherstel mogelijk en kan de schade aan uw gevel worden hersteld. Gevelreiniging Service komt graag bij u langs om de schade te bekijken en de mogelijkheden tot schadeherstel met u te bespreken.

Herstel scheuren verzakkingen gevelrenovatie Friesland

Er kunnen veel oorzaken zijn waarom er scheuren in uw metselwerk ontstaan.Wie dit op z’n beloop laat is later vaak een stuk verder van huis. GRS Gevelrenovatie Friesland kan voor u onderzoeken wat de oorzaak is van de scheuren. Aan de hand van de oorzaak (of verschillende oorzaken) wordt er een plan voor gevelherstel gemaakt.

Reparaties houtrot gevelrenovatie Friesland

Wanneer uw kozijnen of deuren tekenen van houtrot vertonen kunt u vrezen voor totale vervanging. Vaak is dit helemaal niet nodig en kunnen uw kozijnen, deuren en houten ornamenten ook prima gerepareerd worden. Voor ieder houtrotprobleem is er een passende oplossing. Na reparatie kunnen uw kozijnen of deuren weer jaren mee! GRS Gevelrenovatie Friesland neemt het voor u aan.

Reparaties betonrot gevelrenovatie Friesland

Betonrot kan gevaarlijk zijn, en daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen wanneer er vermoedens zijn van betonrot. U kunt betonrot herkennen door de onderkant van een betonnen vloer te bekijken. Als hier donkere vlekken, bruine puntjes en vervolgens roestplekken te zien zijn, dan is de kans groot dat er betonrot aanwezig is. GRS Gevelrenovatie Friesland voert verschillende betonrotreparaties uit en kan u adviseren over welke methode voor u het best werkt.

Gevelrenovatie Friesland – GRS Friesland én Groningen

GRS Gevelrenovatie Friesland is werkzaam in geheel Friesland; Leeuwarden (Ljouwert), Drachten, Sneek (Snits), Heerenveen (It Hearrenfean), Harlingen (Harns), Dokkum, Joure (De Jouwer), Franker (Frjentsjer), Wolvega (Wolvegea), Lemmer (De Lemmer). Alle gemeenten van Friesland behoren tot ons verzorgingsgebied: Gemeente Achtkarpselen (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide), Ameland (Buren, Hollum, Nes), Het Bilt (Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie), Dantumadiel/Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde), De Friese Meren, Dongeradeel (Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard), Ferwerderadiel/Ferwerderadeel (Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum), Heerenveen (Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud), K Franekeradeel (Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum), Harlingen, Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollum, Kollumerzwaag), Leeuwarden (Goutum, Leeuwarden, Wirdum), Leeuwarderadeel (Britsum, Stiens), Littenseradiel/Littenseradeel (Mantgum, Winsum, Wommels), Menameradiel/Menameradeel (Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum), Oostellingwerf (Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde), Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude), Schiermonnikoog, Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega), Sûdwest Fryslân (Sneek, Bolsward), Terschelling (West-Terschelling), Tytjerksteradiel/Tytjeksteradeel (Burgum/Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum), Vlieland (Oost-Vlieland), Weststellingewerf (Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega). En we verrichten veelvuldig werkzaamheden op Terschelling en sinds kort op Texel. Ook provincie, gemeente en stad Groningen behoren tot ons verzorgingsgebied, in verband met aardbevingsschade komen wij ook in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer.

Vraag een offerte aan voor gevelrenovatie Friesland

Offerteformulier