Gritstralen door GRS Gevelreiniging Service dé gevelspecialist

Gritstralen van oude, gelijkmatig vervuilde gevels is zowel droog als nat een geschikte methode voor gevelreiniging. Door gevelreiniging middels het stralen met grit wordt de toplaag van de stenen geschuurd, waarmee ook het vuil verdwijnt en de gevel er als nieuw uit komt te zien. Gritstralen kan, vanwege de grote kracht waarmee de gritkorrels tegen het oppervlakte worden geblazen, nogal wat stofoverlast veroorzaken. Daarom wordt aan het straalmiddel vaak water toegevoegd om de stofoverlast zoveel mogelijk te beperken. Het voegwerk van een woning of gebouwis vaak erg gevoelig voor het stralen. Daarom is een behandeling vooraf met een hydrofobeermiddel of een steen-verstevigend middel soms noodzakelijk om schade aan het voegwerk te beperken. In sommige gevallen moet na deze handeling opnieuw worden gevoegd. Gevelreiniging Service kan u hierover goed adviseren. Andere door ons toegepaste vormen van gevelreiniging zijn terig te vinden onder het tabblad gevelreiniging.

 

Zandstralen mag dat?

Gritstralen GRS Gevelreiniging Service

Gritstralen door GRS Gevelreiniging Service – Het effect van gritstralen bij een ernstig vervuilde gevel

Deze vorm van reiniging wordt ook wel zandstralen genoemd. Maar ‘echt’ ofwel de oude toepassing van zandstralen met zand mag niet meer in Nederland, door de gezondheidsrisico’s voor het personeel. Voorheen kwam er gevaarlijk kwartsstof vrij, waarbij silicosegevaar kan ontstaan (stoflongen). In 1957 is het Zandstraalbesluit afgekondigd door het Ministerie van Volksgezondheid. Het ouderwetse zand is vervangen door mineraal zand of fijn grit.

 

Andere diensten dan Gritstralen GRS

Onze specialismen en diensten zijn: Gevelreinigingzandstralen, heet water onder hoge druk en chemisch reinigen. Gevelbehoud; impregneren, kunststof kozijnen, muurafdekkers en gevelbekleding. Gevelrenovatie; herstel voegwerk, renovatie monumentale gevels, schadeherstel gevel, aardbevingsschade herstel, hourrotreparaties en betonrotreparaties. Divers Gevelwerk; zonnepanelen reinigen en voorzien van nanocoating, dakreiniging en dakbehoud, gotenreiniging en herstel, nieuwbouw voegwerk. Allround Vakwerk; boten stralen, meubels stralen, hout en metaal gritstralen, terrasreiniging en aanbouw en afbouw.

Vraag direct een offerte aan voor het Gritstralen van uw gevel

Offerteformulier